กฎหมายน่ารู้
การทำพินัยกรรมชาวบ้าน (อ่าน 5328)
ตามปกติเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของผู้นั้นจะตกทอดแก่ทายาท คือตกได้แก่บุตร ภรรยา สามี และบิดามารดาของผู้ตาย อย่างไรก็ดีก่อนที่ผู้นั้นตายเขาอาจทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิในมรดก ปัญหามีว่าการทำพินัยกรรมนั้นจะทำอย่างไร
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
การขอประกันตัวในชั้นศาล (อ่าน 7127)
การขอประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง ช่วงแรกเมื่อ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาลและศาลอนุญาต ให้ขังซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้ว ช่วงที่สอง คือ ช่วงที่ศาลประทับฟ้องของโจทก์ ผู้ต้องหามีสถานะเป็นจำเลย
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง (อ่าน 4420)
1. เมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลย ควรปรึกษาทนายความและแต่งตั้งทนายความเพื่อ ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทน 2. เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ จะต้องยื่นคำให้การภายในกำหนด ซึ่งระยะเวลาในการยื่นคำให้การนั้นมีความแตกต่างกัน
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (อ่าน 7915)
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่น ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554
สิทธิของผู้ต้องหา ตอนที่1 (อ่าน 12152)
ในการสอบสวนแต่เดิมนั้นการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบในคำให้การ ของผู้ต้องหา และมีบันทึกแจ้งสิทธิ ผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายสองต่อสอง ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควร ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2554
สิทธิของผู้ต้องหา ตอนที่2 (อ่าน 6080)
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้ พงส. หรือศาลแล้ว แต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้ต้องหาแล้วเรียกพนักงานแทพย์ผู้นั้นมาให้ ถ้อยคำว่า การตรวจได้ผลประการใด ถ้า พงส.หรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
 
อิทธิเดชทนายความ
รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
สายตรงทนายอิทธิเดช
Tel.099-2878291
Tel.099-3232245
Tel.081-8991652
FAX.02-7510978
© Copyright 2011, All Rights Reserved.